X

بخشنامه ها

 تاریخ اصلاححجمتعداد دانلودعنوان
1397/02/23185/60 KB483 بخشنامه در خصوص نحوه مرخصی سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق جهت عزیمت به خارج از کشور 1395/7/6
1397/02/2399/82 KB400دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلا تصدی 1392/12/5
1397/02/23153/86 KB250دستور بازداشتی سرقفلی پلاک 11279 فرعی از 48 اصلی در بخش 11 تهران 1395/5/6
1397/02/23141/84 KB433تغییرات در تعرفه های وصول خدمات ثبتی از تاریخ 1393/1/1
1397/02/23111/40 KB274تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که کمتر از ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند 1392/12/28
1397/02/23174/51 KB611بخشنامه قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افراد ممنوع المعامله
1397/02/2324/90 KB320بخشنامه طرح پذیرش درخواست سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی ---- دانلود فرآیند و دستورالعمل --- دانلود فرم درخواست 26/12/1394
1397/02/23139/40 KB247بخشنامه شماره 93/66939 مورخ 93/6/17 در خصوص ضرورت حفظ و نگهداری توکن سردفتران و رمز آن 1393/7/7
1397/02/23359/59 KB782بخشنامه شماره 45484 مورخ 95/03/05 در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 12/03/1395​
1397/02/23249/50 KB779بخشنامه شماره 213983 مورخ 94/10/12 در خصوص محدودیت زمانی برای صدور اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد 18/12/1394​
1397/02/2373/13 KB537بخشنامه شماره 180540 مورخ 94/10/22 در خصوص پارکینگ هایی که قبلا آپارتمان آنها انتقال قطعی یافته 21/11/1394
1397/02/23411/96 KB378بخشنامه شماره 172641 مورخ 94/11/05 در خصوص پرونده های مربوط به موسسه اعتباری ثامن الحج 07/11/1394
1397/02/23144/27 KB500بخشنامه شماره 159305 مورخ 94/08/17 در خصوص تاکید به کلیه دفاتر اسناد رسمی در جهت انجام تکالیف و وظایف قانونی 02/09/1394
1397/02/2398/45 KB404بخشنامه در خصوص دریافت ده درصد حق التحریر به ازای هر واقع طلاق، از متقاضی ثبت طلاق نزد بانک ملی 1396/3/6
1397/02/23111/31 KB359بخشنامه پیرو بخشنامه شماره 92/223543 مورخ 92/12/28 موضوع بند ه تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 93
1397/02/23146/06 KB339بخشنامه امور اسناد در خصوص عدم ابطال نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و اصلاحیه های آن در دیوان عدالت اداری 1392/11/21
1397/02/2398/48 KB193افتتاح حساب جدید جهت صدور الکترونیکی هر سند تنظیمی 1392/12/27
1397/02/23141/43 KB349​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​بخشنامه شماره 129036/94/101 مورخ 94/8/24 در خصوص ممنوعیت​​​​​​​​​​​​​ استفاده از دستگاه های کارت خوان غیرمتصل
1397/02/23191/31 KB235لزوم فعالیت دفاتر اسناد رسمی در روز پنج شنبه 1395/6/6
1397/02/23237/83 KB337نصب تابلوهای سردرب دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برابر اعلام سازمان زیبا سازیی1395/6/1